هشت امتیاز از تیم پاس همدان کسر شد

طبق اعلام رئیس کمیته پزشکی فدراسیون و پس از بررسی های مختلف از سوی کمیته پزشکی و انظباطی در خصوص استفاده بازیکنان از مواد نیروزا، سعید دقیقی و فاروق اختیاروویچ هر کدام به مدت 6 ماه از حضور در میادین محروم شدند.
رضا چلنگر مترجم و مراد علی تیموری– پزشکیار تیم همراه اشکان زهرایی– فروشنده ماده ممنوعه هر کدام از تاریخ 4/4/87 به مدت 4 سال از همراهی تیم های ورزشی محروم هستند.
در خصوص تنبیهات تیمی نظر به اینکه در جریان یک بازی دو تیم از تیم یاد شده مرتکب دوپینگ شده اند، با استناد به ردیف 5 از ماده 65 آیین نامه انضباطی فیفا حکم بر کسر هشت امتیاز از امتیازات تیم فوتبال باشگاه پاس در فصل 87-1386 لیگ حرفه ای ایران و پرداخت مبلغ 25,000 فرانک سوئیس از ناحیه باشگاه در حق صندوق فدراسیون صادر و اعلام می شود.
تخلف بازیکنان در مسابقه تیم‌های پاس همدان و راه آهن تهران مورخ 30/1/87 صورت گرفته است.
پرونده تیم مس کرمان برای تعیین نقش تسهیل کنندگان احتمالی همچنان مفتوح است.

/ 0 نظر / 12 بازدید